Drepturi de autor
Drepturi de autor Daimler Truck AG.
Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, reprezentările grafice, fișierele audio, video și de animație, precum și aranjamentele acestora sunt supuse drepturilor de autor și altor legi pentru protecția proprietății intelectuale. Este interzisa copierea acestora in scopuri comerciale sau pentru a fi distribuite si/sau modificarea sau utilizarea acestora pe alte pagine web. Unele pagini de internet ale Daimler Truck AG conțin și materiale supuse drepturilor de autor ale terților care le-au pus la dispoziție.

Produse și prețuri
După încheierea redactării pentru paginile individuale, este posibil să se fi produs modificări ale produselor (incluzand și modificări ale constructiei, formei și ale culorilor) și ale serviciilor. Ilustratiile pot include, de asemenea, accesorii, dotări opționale sau alte caracteristici care nu fac parte din specificațiile standard sau domeniul de aplicare al serviciului.

Abaterile de culoare se datoreaza unor motive tehnice. Paginile individuale pot conține modele și servicii care nu sunt oferite în anumite țări. Declarațiile cu privire la prevederile și efectele legale, juridice și fiscale sunt valabile numai pentru Romania. Dacă nu se specifică altceva în condițiile de vânzare sau livrare, se aplică prețurile valabile în ziua livrării. Prețurile afisate sunt recomandări fără caracter obligatoriu. În acest sens, consultați-ne cu privire la ultima versiune valabilă de pret.

Mărci comerciale

Toate mărcile Daimler Truck AG menționate pe paginile de internet ale Daimler Truck AG sunt mărci comerciale protejate legal. Acest lucru este valabil în special pentru denumirile modelelor, precum și pentru toate logo-urile și emblemele companiei.

Protecția mărcilor comerciale
Rechtliche Hinweise  și Mercedes-Benz sunt mărci comerciale ale Mercedes-Benz Group AG.


Drepturi de licență
Daimler Truck AG dorește să vă ofere un program inovator și informativ pe internet. De aceea sperăm să vă bucurați la fel de mult ca și noi de acest efort creativ. Cu toate acestea, vă rugăm să înțelegeți că Daimler Truck AG trebuie să își protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor și că aceste pagini de internet nu pot acorda niciun fel de drepturi de licență asupra proprietății intelectuale a Daimler Truck AG.

Indicații privind declarațiile anticipative
Paginile de internet ale Daimler Truck AG conțin declarații anticipative referitoare la evaluarea noastră actuală a evenimentelor viitoare. Cuvinte precum "a intenționa", „a aspira”, „a anticipa”, „a accepta”, „a crede”, "a estima", „a aștepta”, „a intenționa”, „a putea/ar putea”, „a planifica”, „a proiecta”, „ar trebui” și alți termeni asemănători marchează astfel de declarații anticipative.

Aceste declarații sunt supuse unei serii de riscuri și incertitudini. Cateva exemple pentru acestea sunt:

 • o evoluție nefavorabilă a situației economice globale, în special o scădere a cererii pe cele mai importante piețe de vanzare,
 • o deteriorare a oportunităților noastre de refinanțare pe piețele de credit și financiare,
 • evenimente inevitabile de forță majoră, cum ar fi dezastre naturale, pandemii, acte de terorism, agitații politice, conflicte militare, accidente industriale și consecințele acestora asupra activităților noastre de vânzări, achiziții, producție sau finanțare,
 • modificări ale cursurilor de schimb, ale reglementărilor vamale și ale reglementărilor privind comerțul exterior,
 • o modificare a comportamentului consumatorului,
 • o posibilă pierdere a acceptării produselor și serviciilor noastre, care să ducă la o deteriorare a aplicării prețurilor și a utilizării capacităților de producție,
 • creșteri de preț pentru combustibili și materii prime,
 • întreruperi ale producției din cauza lipsei materialelor, grevelor angajaților sau a insolventelor furnizorilor
 • o scădere a prețurilor de revânzare a autovehiculelor rulate,
 • implementarea cu succes a măsurilor de reducere a costurilor și îmbunătățire a eficienței,
 • perspectivele de afaceri ale companiilor în care deținem interese semnificative,
 • implementarea cu succes a cooperărilor strategice și a joint venture-urilor,
 • modificările legilor, reglementarilor și directivelor oficiale, în special cele referitoare la emisii, consum de combustibil și siguranța autovehiculului
 • precum și finalizarea investigațiilor oficiale în curs sau inițiate de guvern și rezultatul procedurilor legale viitoare deschise și alte riscuri și incertitudini, unele dintre acestea fiind descrise în raportul nostru anual actual sau în raportul intermediar actual la rubrica "Raport de risc și oportunitate".


În cazul în care apare unul dintre acești factori de nesiguranță sau una dintre aceste incertitudini sau dacă presupunerile care stau la baza declarațiilor se dovedesc a fi incorecte, rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicite din aceste declarații.
Nu avem intenția și nici nu ne asumăm obligația de a actualiza permanent declarațiile anticipative, deoarece acestea se bazează exclusiv pe circumstanțele din ziua publicării.


Raspunderea
Informațiile și declaratiile de pe aceste pagini nu constituie nicion asigurare sau garanție, fie ca este exprimata sau implicita. În special, astfel de informatii nu constituie o asigurare sau garanție implicita referitoare la calitatea, comerțul, adecvarea pentru scopuri specifice sau neîncălcarea legilor și brevetelor.

Dacă pe paginile de internet ale Daimler Truck AG sunt oferite sfaturi sau recomandări, Daimler Truck AG nu este obligată să despăgubească daunele rezultate din respectarea sfaturilor sau recomandărilor, fără a aduce atingere răspunderii care rezultă dintr-o relație contractuală, dintr-o infracțiune sau dintr-o altă prevedere legală.

În plus, Daimler Truck AG nu își asumă răspunderea pentru încălcări ale obligațiilor cauzate de neglijență ușoară în timpul descărcării fișierelor puse la dispoziție de către Daimler Truck AG pe paginile de internet ale Daimler Truck AG, cu excepția cazului în care acestea sunt legate de obligații contractuale esențiale, precum și de viață, sănătate sau integritate corporală sau de pretenții conform Legii privind răspunderea pentru produse. Același lucru este valabil pentru încălcările obligațiilor de către agenții noștri delegati.

Paginile noastre de internet conțin linkuri spre alte pagini de internet. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că nu avem nicio influență asupra structurii și conținutului acestor pagini la care se face trimitere prin link. Din acest motiv, nu ne putem asuma răspunderea pentru actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate acolo. Din acest motiv, ne distanțăm de toate conținuturile acestor pagini. Această declarație este valabilă pentru toate linkurile de pe paginile noastre de internet către pagini externe și conținuturile acestora.


Informații privind soluționarea online a litigiilor
Comisia UE a creat o platformă de internet pentru soluționarea online a litigiilor (așa-numita Platforma ORD). Platforma ORD servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în ceea ce privește obligațiile contractuale care decurg din contractele de vânzare-cumpărare online. Puteți accesa platforma ORD la următorul link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Notificare in conformitate cu sectiunea 36 din Legea germană privind soluționarea litigiilor consumatorilor (VSBG)
Daimler Truck AG nu va participa la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj a consumatorilor în sensul Legii germane privind soluționarea litigiilor consumatorilor (VSBG) și nici nu are obligația de a face acest lucru.

Ordinea de precedenta
Condițiile de utilizare pentru o ofertă digitală au prioritate față de aceste indicații legale.